Tlačová správa

Tlačová správa
Partneri projektu prezentovali výsledky svojej práce pre účastníkov tlačovej konferencie. 

Tlačová správa prezentuje podrobný opis uskutočnených činností. V rámci podujatia, Komunikačné Centrum Detva, n.o. pripravili malú ukážku tradičných odevov vyrobených v rámci aktivít projektu. O jedinečné dielo ručnej práce z dielne Ivetky Smilekovej bol veľký záujem.

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlačová správa