Palocland - Hont- Podpoľanie

Komunikačné Centrum Detva, n.o. zahájilo v rámci programu „Intereg V-A Program spolupráce Slovenská republika - Maďarsko 2014-2020“ realizáciu projektu so zameraním na zachovanie a prezentáciu kultúrneho dedičstva návštevníkom. Projekt sa realizuje v 6 partnerských územiach v maďarskom  a na slovenskom pohraničí. Cieľom projektu je zachovávať kultúrne a prírodné pozoruhodnosti, rozvíjať a spájať tradičné a súčasné pozoruhodnosti a atrakcie v tematické trasy . výstupom bude Kultúrna cesta.

V Podpoľaní sa zameriavame na zdokumentovanie a archiváciu informácii o prvkoch tradičného odievania, ľudovej architektúry a sakrálnych pamiatok. Výstupy a výsledky projektu: zmapujeme a urobíme výskum so zameraním na tradičný ľudový odev, ľudovú architektúru, skarálne pamiatky. pripravujeme  zhotovenie replík tradičných ľudových odevov, replík ľudovej architektúry,    vybudovanie „Kultúrnej cesty“, ktorá sprístupní návštevníkom kultúrne hodnoty tohto regiónu podujatia, zastavenia pri zaujímavostiach, putovanie na historických bicykloch, ďalej módnu prehliadku, kde sa predvedú modely tradičného ľudového odevu a moderné odevy. Pripravujeme vydanie  publikácií, tlačených máp kultúrnej cesty, označenie Kultúrnej cesty informačnými tabuľami.

Projekt sa realizuje v období. 1.1.2018 - 31.12.2019

Financovanie projektu

Verejné obstarávanie

5. Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku:
Predmet zákazky: Vydanie publikácie "Tradičný odev v Podpoľaní a jeho premeny" a publikácie "Sakrálne pamiatky, stavby a prvky ľudovej architektúry Podpoľania"

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 11.12.2018 o 10:00 hod
Dátum zverejnenia: 27.11.2018

Súbory na stiahnutie:
Výzva na predloženie ponuky
Príloha č.1 Návrh Zmluva o dielo
Príloha č.2 Špecifikácia  zákazky
Príloha č.3 Návrh na plnenie kritérii

4. Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku:

Predmet zákazky: Príprava a zriadenie požičovne historických bicyklov

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 28.08.2018 o 10:00 hod
Dátum zverejnenia: 17.08.2018

Súbory na stiahnutie:
Výzva na predloženie ponuky
Príloha č.1 Návrh Zmluva o dielo
Príloha č.2 Špecifikácia  zákazky
Príloha č.3 Návrh na plnenie kritérii

3. Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku:

Predmet zákazky: 

1) Návrh a realizácia Kultúrnej cesty
2) Marketingové aktivity Kultúrnej cesty

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 22.08.2018 o 10:00 hod
Dátum zverejnenia: 10.08.2018

Súbory na stiahnutie:
Výzva na predloženie ponuky
Príloha č.1 Návrh Zmluva o dielo Kultúrna cesta
Príloha č.1 Návrh Zmluva o dielo Marketingové aktivity
Príloha č.2 Špecifikácia  zákazky
Príloha č.3 Návrh na plnenie kritérii
Príloha č.4 Technické náčrty

2. Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku:
Predmet zákazky: Mapovanie krojov, sakrálnych pamiatok a architektúry - odborné spracovanie.
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 18.04.2018 o 10:00 hod
Dátum zverejnenia: 10.04.2018

Súbory na stiahnutie:
Výzva na predloženie ponuky
Príloha č.1 Návrh Zmluva o dielo
Príloha č.2 Špecifikácia  zákazky
Príloha č.3 Návrh na plnenie kritérii

1. Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku:

Predmet zákazky: Zhotovenie replík ľudovej architektúry.
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 21.03.2018 o 13:00 hod
Dátum zverejnenia: 12.03.2018

Súbory na stiahnutie:
Výzva na predloženie ponuky
Príloha č.1 Návrh Zmluva o dielo
Príloha č.2 Specifikácia zhotovenie replík ľudovej architektúry
Príloha č.3 Rozpočet zhotovenie replík ľudovej architektúry
Príloha č.4 Návrh na plnenie kritérii
Príloha č.5 Náčrty replík ľudovej architektúry