Verejné obstarávanie

5. Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku:
Predmet zákazky: Vydanie publikácie "Tradičný odev v Podpoľaní a jeho premeny" a publikácie "Sakrálne pamiatky, stavby a prvky ľudovej architektúry Podpoľania"

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 11.12.2018 o 10:00 hod
Dátum zverejnenia: 27.11.2018

Súbory na stiahnutie:
Výzva na predloženie ponuky
Príloha č.1 Návrh Zmluva o dielo
Príloha č.2 Špecifikácia  zákazky
Príloha č.3 Návrh na plnenie kritérii

4. Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku:

Predmet zákazky: Príprava a zriadenie požičovne historických bicyklov

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 28.08.2018 o 10:00 hod
Dátum zverejnenia: 17.08.2018

Súbory na stiahnutie:
Výzva na predloženie ponuky
Príloha č.1 Návrh Zmluva o dielo
Príloha č.2 Špecifikácia  zákazky
Príloha č.3 Návrh na plnenie kritérii

3. Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku:

Predmet zákazky: 

1) Návrh a realizácia Kultúrnej cesty
2) Marketingové aktivity Kultúrnej cesty

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 22.08.2018 o 10:00 hod
Dátum zverejnenia: 10.08.2018

Súbory na stiahnutie:
Výzva na predloženie ponuky
Príloha č.1 Návrh Zmluva o dielo Kultúrna cesta
Príloha č.1 Návrh Zmluva o dielo Marketingové aktivity
Príloha č.2 Špecifikácia  zákazky
Príloha č.3 Návrh na plnenie kritérii
Príloha č.4 Technické náčrty

2. Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku:
Predmet zákazky: Mapovanie krojov, sakrálnych pamiatok a architektúry - odborné spracovanie.
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 18.04.2018 o 10:00 hod
Dátum zverejnenia: 10.04.2018

Súbory na stiahnutie:
Výzva na predloženie ponuky
Príloha č.1 Návrh Zmluva o dielo
Príloha č.2 Špecifikácia  zákazky
Príloha č.3 Návrh na plnenie kritérii

1. Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku:

Predmet zákazky: Zhotovenie replík ľudovej architektúry.
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 21.03.2018 o 13:00 hod
Dátum zverejnenia: 12.03.2018

Súbory na stiahnutie:
Výzva na predloženie ponuky
Príloha č.1 Návrh Zmluva o dielo
Príloha č.2 Specifikácia zhotovenie replík ľudovej architektúry
Príloha č.3 Rozpočet zhotovenie replík ľudovej architektúry
Príloha č.4 Návrh na plnenie kritérii
Príloha č.5 Náčrty replík ľudovej architektúry