Kontakty

Elena Jankovičová, riaditeľka
Mobil: +421 904 101 012
E-mail: ela@cyklo.sk

Údaje o firme:
Komunikačné Centrum Detva, n.o.
Námestie mieru 31
962 12  Detva
 
IČO: 37954008
DIČ: 2021785678
IBAN: SK03 0200 0000 0018 2726 4359
 
Kancelária :
Záhradná 12
962 12 Detva