Realizujeme prieskum prvkov tradičného odievania, ľudovej architektúry a sakrálnych pamiatok Podpoľania.

Realizujeme prieskum prvkov tradičného odievania, ľudovej architektúry a sakrálnych pamiatok Podpoľania.

Vyrazili sme do obcí Podpoľania, kde realizujeme prieskum, ktorý bude slúžiť pre zdokumentovanie a archiváciu informácii o prvkoch tradičného odievania, ľudovej architektúry a sakrálnych pamiatok daného regiónu.

Našim záujmovým územím sú obce: Detva, Hriňová, Látky, Detvianska Huta, Korytárky, Kriváň, Podkriváň, Stará Huta, Horný Tisovník, Klokoč, Slatinské Lazy, Vígľaš, Zvolenská Slatina , Očová, Dúbravy, Vígľašská Huta Kalinka, Stožok, Hrochoť.

Navštívili sme každú obec, kde sme absolvovali zaujímavé stretnutia s obyvateľmi obcí, ktorí si veľa pamätajú, s pracovníkmi úradov a inštitúcií, mladými nadšencami, ktorých téma ľudovej kultúry nesmierne zaujíma a dlhodobo sa jej venujú, s ľuďmi , ktorí dlhé roky uchovávajú svoje rodinné dedičstvo v podobe častí odevov, pôvodných vecičiek – truhlíc, lavíc, pomôcok v domácnosti, hospodárskeho náradia..... . Všetkým ďakujeme za záujem a čas.

Pozbierali sme množstvo informácii, príbehov, archívnych fotografií. Nafotili sme hodnotné fotografie.  Zdokumentovali sme súčasný stav objektov ľudovej architektúry.

Získané podklady budú využité v 2 odborne spracovaných dokumentoch na témy:

1. Vývoj tradičného odevu a jeho premeny od konca 19. storočia a do prvej polovice 20. stor..

2. Sakrálne pamiatky, stavby a prvky ľudovej architektúry Podpoľania.

Spracované dokumenty budú k dispozícii odbornej verejnosti. Pre širokú verejnosť pripravujeme vydanie 2 prezentačných fotografických publikácii, na vydanie ktorých sa môžete tešiť  v roku 2019.

Niekoľko fotografií