Tematická trasa v Podpoľaní

Tematická trasa v Podpoľaní

V Podpoľaní pripravujeme tematickú trasu KULTÚRNA CESTA PODPOĽANIE

Spojivkom záujmových bodov tematickej trasy KULTÚRNA CESTA PODPOĽANIE  je ich kultúrna a historická hodnota. Vytipovali sme jedičné objekty Podpoľania, ktoré chceme návštevníkom ponúknuť ako cieľ svojich výletov, pretože sa ich oplatí vidieť. Do tematickej trasy sme zapojili aj subjekty z Podpoľania, ktoré svojou ponukou služieb, zameranou na tradíciu, ručnú výrobu, chutné tradičné jedlo a pod., obohatia návštevníka o zážitok, zábavu, poučenie. Našim zámerom je oživiť - teda zaplniť spokojnými návštevníkmi - Kultúrnu cestu Podpoľania čím skôr. V tomto čase sme na začiatku komunikácie, spájania, tvorby programov, tvorby spôsobu oslovenia návštevníka a spôsobu ako mu jedinečný zážitok ponúknuť, predať, označenia záujmových bodov v území, prípravy a tvorby propagačných materiálov. Čaká nás ešte svedomitá príprava a zosúladenie detailov, aby program, ktorý návštevníkovi predostrieme bol lákavý a súčasne aby dostal kvalitnú službu. Už v tejto letnej sezóne si plánujeme navrhnuté spôsoby odskúšať a naplno sa do predaja programov KULTÚRNEJ CESTY PODPOĽANIA vrhneme v budúcej letnej sezóne.

Dnes vám predstavujeme logo KULTÚTNA CESTA PODPOĽANIE, ktoré bude označovať zapojené záujmové body.