Informovali sme o výstupoch projektu

Informovali sme o výstupoch projektu

Na tlačovej konferencii  sa stretli kľúčoví zástupcovia regiónu, ktorých sme informovali a konkrétnych výstupoch projektu Palócland - Hont - Podpoľanie

21 účastníkov tlačovej konferencie (27.11.2019)  sme informovali o výstupoch projektu a spôsobe ich udržateľnosti. Starostom obcí a účastníkom sme odovzddali výtlačky publikácie Ľudová architektúra a sakrálne pamiatky Podpoľania,  ako aj spracované odborné štúdie s tematikou ľudovej architektúry a tradičného odevu Podpoľanie. Tiež prezentačné materiály produktu Kultúrnej cesty Podpoľanie - Kalendár podujatí a tlačenú mapu prezentujúcu produkt cestovného ruchu. 

Informovali sme o zameraní a marketingovej podpore nového zážitkového produktu cestovného ruchu Kultúrna cesta Podpoľanie, ktorá vstúpi do prvej sezóny. Otvorenie sezóny, marketing a propagáciu ponuky zážitkového programu pripavujeme v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie.

Ďalšie zrealizované výstupy projektu Palócland - Hont - Podpoľanie:

Zážitkový produkt Kultúrna cesta Podpoľanie - označených 35 zaradených miest a zážitkov informačnými tabuľami alebo mapami, označených ďalších 35 miest kultúrneho významu emblémom Kultúrna cesta Podpoľanie

Marketingová podpora produktu Kultúrna cesta Podpoľanie - Kalendár podujatí Podpoľania (plagát), tlačená mapa regiónu s vyznačenými bodmi produktu, zábavná prenosná fotostena.

Všetky výstupy v spojení s prezentáciou produktu Kultúrna cesta Podpoľanie sú riešené v jednotnom dizajne navrhnutého dizajn manuálu.

 

Zrenovovaných 16 ks historických bicyklov, ktoré budú prezentované formou výstavy a budú súčasťou ponuky KCP - požičanie bicyklov.

 

Spracovaná a vytlačená publikácia Ľudová architektúra a sakrálne pamiatky Podpoľania

Spracovaná a vytlačená publikácia Tradičný odev Podpoľania a jeho premeny

Publikácie sú distribuované prostredníctvom podujatí, odborných stretnutí,  inštitúcií a subjektov v Podpoľaní  zaoberajúcicmi sa tradičnou kultúrou.