Nový zážitkový produkt na Podpoľaní

Nový zážitkový produkt na Podpoľaní

KULTÚRNA CESTA PODPOĽANIE

je nový zážitkový produkt, ktorý prevedie návštevníka TOP atraktivitami regiónu pod divokou Poľanou. Cesta, ktorá približuje  kultúrne a prírodné pozoruhodnosti, rozvíja a spája tradičné i súčasné zaujímavosti a atrakcie Podpoľania. 

V rámci nového produktu sme v spolupráci s odborníkmi vytipovali prvých 35 záujmových bodov, ktoré sme označili informačnými tabuľami a mapami s logom Kultúrna cesta Podpoľanie. Miesta a zážitky prezentujeme aj prostredníctvom tlačenej mapy a kalendára podujatí.

V úzkej spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie a mestom Hriňová  sprostrekovávame informácie a novom produkte tým, pre ktorých je určený, návštevníkom Podpoľania. Spolu s poskytovateľmi zážitkov sa pripravujeme na prvú sezónu a veríme, že Kultúrna cesta Podpoľanie bude príjemným spestrením pobytu v našom nádhernom regióne.