Propagačný film

Propagačný film

Tradície regiónu, kutúrne a prírodné hodnoty zachytili účastníci cykloturistického podujatia v krátkom filme.

 

Krátky film prezentujúci hodnoty regiónu spracovaný počas zážitkovej cyklojazdy

si môžte prezrieť tu.