Stretnutie turistických organizácii - Balassagyarmat 2

Stretnutie turistických organizácii - Balassagyarmat 2

Pozývame vás na stretnutie aktérov rozvoja turistiky.

Cieľom stretnutia je oboznámenie účastníkov o cieľoch projektu a možnostiach zapojenia sa do marketingového a predajného systému.

Termín: 15.5.2021

Miesto: Balassagyarmat

                                                                   Pozvánka