Stretnutie turistických organizácii - Balassagyarmat

Stretnutie turistických organizácii - Balassagyarmat

Pozývame vás na stretnutie aktérov rozvoja turistiky.

Cieľom stretnutia je oboznámenie účastníkov o cieľoch projektu a možnostiach zapojenia sa do marketingového a predajného systému.

Termín: 8.3.2021

Miesto: Balassagyarmat

                                                         Pozvánka