Stretnutie turistických organizácii - Detva

Stretnutie turistických organizácii - Detva

Pozývame vás na stretnutie aktérov rozvoja turistiky.

Cieľom stretnutia je oboznámenie účastníkov o cieľoch projektu a možnostiach zapojenia sa do marketingového a predajného systému.

Termín: 30.9.2021

Miesto: Detva

                                                                   Pozvánka