Stretnutie turistických organizácii - Hollókő

Stretnutie turistických organizácii - Hollókő

Pozývame vás na stretnutie aktérov rozvoja turistiky.

Cieľom stretnutia je oboznámenie účastníkov o cieľoch projektu a možnostiach zapojenia sa do marketingového a predajného systému.

Termín: 20.9.2021

Miesto: Hollókő

                                                                   Pozvánka