Stretnutie turistických organizácii - Hrušov

Stretnutie turistických organizácii - Hrušov

Pozývame vás na stretnutie aktérov rozvoja turistiky.

Cieľom stretnutia je oboznámenie účastníkov o cieľoch projektu a možnostiach zapojenia sa do marketingového a predajného systému.

Termín: 10.9.2021

Miesto: Hrušov

                                                                   Pozvánka