Stretnutie turistických organizácii - Iliny

Stretnutie turistických organizácii - Iliny

Pozývame vás na stretnutie aktérov rozvoja turistiky.

Cieľom stretnutia je oboznámenie účastníkov o cieľoch projektu a možnostiach zapojenia sa do marketingového a predajného systému.

Termín: 18.5.2021

Miesto: Iliny

                                                                   Pozvánka