Stretnutie turistických organizácii - Mátrafüred

Stretnutie turistických organizácii - Mátrafüred

Pozývame vás na stretnutie aktérov rozvoja turistiky.

Cieľom stretnutia je oboznámenie účastníkov o cieľoch projektu a možnostiach zapojenia sa do marketingového a predajného systému.

Termín: 28.4.2021

Miesto: Mátrafüred

                                                                Pozvánka