Stretnutie turistických organizácii - Slovenské Ďarmoty

Stretnutie turistických organizácii - Slovenské Ďarmoty

Pozývame vás na stretnutie aktérov rozvoja turistiky.

Cieľom stretnutia je oboznámenie účastníkov o cieľoch projektu a možnostiach zapojenia sa do marketingového a predajného systému.

Termín: 20.8.2021

Miesto: Slovenské Ďarmoty

                                                              Pozvánka