Stretnutie turistických organizácii - Vinica

Stretnutie turistických organizácii - Vinica

Pozývame vás na stretnutie aktérov rozvoja turistiky.

Cieľom stretnutia je oboznámenie účastníkov o cieľoch projektu a možnostiach zapojenia sa do marketingového a predajného systému.

Termín: 27.8.2021

Miesto: Vinica

                                                                   Pozvánka