Tlačová konferencia

Tlačová konferencia
V rámci realizácia projektu Palócland - Hont - Podpoľanie organizujeme tlačovú konferenciu, ktorá predstaví pripravované podujatia, ktoré zrealizujeme počas FSP v Detve v dňoch 12. - 14.7.2019.

 

Pozvánka na tlačovú konferenciu

Tlačová správa

Press release

Sajtóinformációk